מבזקי אתר מרכז פסג``ה חולון www.pisga-holon.org.il he-IL 20/10/2017 15:26:56 20/10/2017 15:26:56 moreshet@moreshet.co.il moreshet@moreshet.co.il תמיכה טלפונית לקורסים של החינוך ההתישבותי: 03-6898700 / לוח הודעותhttp://www.pisga-holon.org.il/webPRO/news/luchot1.asp?codeClient=1136&CodeSubWeb=0&Modul=9&x=209661&kategory=110017/10/2017 17:40:00שנה טובה, שנה של העצמה, הצלחה, התפתחות והשפעה / לוח הודעותhttp://www.pisga-holon.org.il/webPRO/news/luchot1.asp?codeClient=1136&CodeSubWeb=0&Modul=9&x=209553&kategory=110024/09/2017 15:26:00